Havenweg 3a 6024 RA Budel-Dorplein

Havenweg 3a 6024 RA Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

Nieuwbouw op- en overslaghallen, OV 20172214, ingekomen 22-12-2017

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.