Hanendijk 32 6021 MA Budel

Hanendijk 32 6021 MA Budel

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Burgemeesters en wethouders van de Gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen.

Verbouwen woonhuis. dossiernr. OV 18149

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.