Hanendijk 32 6021 MA Budel

Hanendijk 32 6021 MA Budel

Dit item is verlopen op 21-11-2018.

Verbouwen woonhuis, dossiernr. OV 18149, ingekomen op 01-11-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.