Grootschoterweg 29a 6023 AN Budel-Schoot

Grootschoterweg 29a 6023 AN Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Plaatsen van 300-500 zonnepanelen, dossiernr. OV19138, ingekomen op 12-8-2019.

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.