Grootschoterweg 28 6023 AS Budel-Schoot

Grootschoterweg 28 6023 AS Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

Bouwen overkapping, dossiernummer: OV 18018, ingekomen op 17-2-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.