Grootschoterweg 154 6023 AW Budel-Schoot

Grootschoterweg 154 6023 AW Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 12-12-2018.

Bouw 2 woonhuizen, dossiernr. OV 18166, ingekomen op 28-11-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.