Grootschoterweg 103 6023 AR Budel-Schoot

Grootschoterweg 103 6023 AR Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 23-10-2019.

De gemeente Cranendonck heeft toestemming verleend aan de Grootschoterweg 103 voor het verbreden van de bestaande inrit aan de Dwarsstraat.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen u en andere belanghebbenden bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u hier: https://www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_43590/product/bezwaar-maken_261.html