Grensweg 5 6028 RR Gastel

Grensweg 5 6028 RR Gastel

Dit item is verlopen op 12-04-2017.

Uitbouw woning, OV 20172067, ingekomen op 28-03-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.