Grensweg 28 6028 RS Gastel

Grensweg 28 6028 RS Gastel

Dit item is verlopen op 29-05-2019.

Aanleg vijver, dossiernr. OV 19070, ingekomen op 9-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.