Grensweg 15a 6028 RR Gastel

Grensweg 15a 6028 RR Gastel

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

Bouwen van Respijtzorg-woningen, OV 19024, ingekomen op 20-2-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.