Grensweg 15, 15a en 17 6028 RR Gastel (kadastraal MHZ G 665)

Grensweg 15, 15a en 17 6028 RR Gastel (kadastraal MHZ G 665)

Dit item is verlopen op 29-03-2017.

Gebruik gebouwen ten behoeve van zorgfuncties, OV 20172055, ingekomen op 14-3-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.