Graafschap Hornelaan 28 6021 XM Budel

Graafschap Hornelaan 28 6021 XM Budel

Dit item is verlopen op 28-12-2016.

Plaatsen aanbouw, OV 20162168, ingekomen op 9-12-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.