Goorstraat 33a 6027 NB Soerendonk

Goorstraat 33a 6027 NB Soerendonk

Dit item is verlopen op 14-06-2017.

Verplaatsen loods, OV 20172108, ingekomen op 29-05-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.