Goorstraat 16 6027 NC Soerendonk

Goorstraat 16 6027 NC Soerendonk

Dit item is verlopen op 27-09-2017.

Uitbreiden woonhuis, OV 20172161, ingekomen op 13-9-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.