In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Gewijzigde Vaststelling bestemmingsplan “Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel”

Gewijzigde Vaststelling bestemmingsplan “Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel”

De gemeenteraad heeft op 16 maart 2021 het bestemmingsplan “Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel” gewijzigd vastgesteld. Van 1 april tot en met 12 mei 2021 kunt u het plan inzien. Het plan is te raadplegen via Ruimtelijke Plannen (NL.IMRO.1706.BPBG3069-VAS1).

Doel bestemmingsplanwijziging

Dit bestemmingsplan gaat over de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op het perceel Keunenhoek ongenummerd, naast 25 in Budel.

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het nieuwe bestemmingsplan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Voor uw en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen rondom corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op onze website. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

Zo weet u ervan!

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid.