Gentiaanstraat 18 6026 VK Maarheeze

Gentiaanstraat 18 6026 VK Maarheeze

Dit item is verlopen op 28-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 25-10-2016
Einde bezwaartermijn: 25-10-2016
Datum beschikking: 12-09-2016

Kappen 2 bomen, OV 20162052

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.