Gehandicaptenparkeerplaats Puttenstraat 30 te Maarheeze

Gehandicaptenparkeerplaats Puttenstraat 30 te Maarheeze

Dit item is verlopen op 13-06-2019.

Concept - Verkeersbesluit 1003671

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen nabij de Puttenstraat 30 te Maarheeze. De stukken liggen vanaf 2 mei 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien op de website van de gemeente Cranendonck.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.