Gebrs. Looijmanslaan 41 6024 AD Budel-Dorplein

Gebrs. Looijmanslaan 41 6024 AD Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 27-07-2016.

Vervangen kozijnen, OV 20162094, 11 juli 2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.