Fibula ong. (kavel nr. 14) Soerendonk

Fibula ong. (kavel nr. 14) Soerendonk

Dit item is verlopen op 07-09-2016.

Nieuwbouw woonhuis en plaatsen tijdelijke woonunit, OV 20162110, 11-8-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.