Fibula ong. 6027 RT Soerendonk (Kadastraal MHZ G 1191)

Fibula ong. 6027 RT Soerendonk (Kadastraal MHZ G 1191)

Dit item is verlopen op 28-03-2018.

Plaatsen tijdelijke woonunit, dossiernr: OV 18030, ingekomen op 10-3-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.