Fibula 20 6027 RT Soerendonk

Fibula 20 6027 RT Soerendonk

Dit item is verlopen op 14-12-2016.

Fibula 20 moet 22 zijn, OV 20162146, ingekomen 5-11-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.