Fibula 16 6027 RT Soerendonk

Fibula 16 6027 RT Soerendonk

Dit item is verlopen op 18-07-2018.

Nieuwbouw woonhuis, dossiernr. OV 18090, ingekomen op 28-06-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.