Fazantlaan ong. Budel (Kadastraal BDL C 3260)

Fazantlaan ong. Budel (Kadastraal BDL C 3260)

Dit item is verlopen op 13-06-2018.

Bouwen levensloopbestendige woningen, dossiernr. OV 18051

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.