Fazantlaan 8 6026 SN Maarheeze

Fazantlaan 8 6026 SN Maarheeze

Dit item is verlopen op 06-06-2018.

Verbouwing woonhuis, dossiernr. OV 18072, ingekomen op 18-5-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.