Fabrieksstraat 96 6021 RE Budel

Fabrieksstraat 96 6021 RE Budel

Dit item is verlopen op 25-07-2018.

Vervangen bedrijfshal, dossiernr. OV 18097, ingekomen op 06-07-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.