Fabrieksstraat 106a 6021 RE Budel

Fabrieksstraat 106a 6021 RE Budel

Dit item is verlopen op 28-06-2017.

Nieuwbouw bedrijfshal ter uitbreiding van bestaande, OV 20172115, ingekomen op 09-06-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.