Exploitatievergunning

Exploitatievergunning

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een exploitatievergunning te verlenen aan:

  • Jorine‚Äôs theetuin te Budel-Dorplein voor het tijdelijk (15 maart 2019 tot en met 15 oktober 2019) exploiteren van een horeca-inrichting.

Dit plan ligt vanaf 30 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Zienswijzen tegen het voornemen medewerking te verlenen aan deze exploitatievergunning kunt u tot en met 13 maart 2019 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling publieksbalie van het Gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Cranendonck.