Europalaan-Noord ong. 6021 DW Budel (kadastraal BDL H 935)

Europalaan-Noord ong. 6021 DW Budel (kadastraal BDL H 935)

Dit item is verlopen op 17-10-2018.

Bouwen van een woonhuis, dossiernr. OV 18134, ingekomen op 03-10-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.