Europalaan-Noord 75 6021 EG Budel

Europalaan-Noord 75 6021 EG Budel

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

Kappen bomen, OV 20172073, ingekomen op 03-04-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.