Elzerik 1, Maarheeze

Elzerik 1, Maarheeze

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

De gemeente Cranendonck heeft toestemming verleend aan de Elzerik 1 te Maarheeze om de bestaande inrit aan te mogen passen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen u en andere belanghebbenden bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u op onze website bij Bezwaar maken.