Eikenschoor 8a 6027 ND Soerendonk

Eikenschoor 8a 6027 ND Soerendonk

Dit item is verlopen op 24-01-2018.

Bouwen vakantiewoning, OV 18005, ingekomen op 9-1-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.