Eikenschoor 4 6027 ND Soerendonk

Eikenschoor 4 6027 ND Soerendonk

Dit item is verlopen op 08-06-2016.

Uitbreiding rundveetak waarbij varkenstak komt te vervallen, OV 20162068, 25-5-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.