Eburonenstraat 7 6021 DZ Budel

Eburonenstraat 7 6021 DZ Budel

Dit item is verlopen op 05-12-2018.

Kappen 16 bomen aan de Romeinsestraat,  Duitsestraat en Eburonenstraat met herplant, dossiernr. OV 18157, ingekomen op 16-11-2018.

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.