Dwarsstraat 19 6023 CN Budel-Schoot

Dwarsstraat 19 6023 CN Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Uitbreiden woonhuis, dossiernr. OV 19066, ingekomen op 2-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.