Driebokstraat 12 6021 RV Budel

Driebokstraat 12 6021 RV Budel

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Sloop schuur, dossiernr. OV 19065, ingekomen op 30-4-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.