Drie Eikenstraat ong. Maarheeze (Kadastraal MHZ A 4968)

Drie Eikenstraat ong. Maarheeze (Kadastraal MHZ A 4968)

Dit item is verlopen op 28-03-2018.

Plaatsen omheining weiland, dossiernr: OV 18031, ingekomen op 11-3-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.