Dr. Ariënsstraat 38 6021 XB Budel

Dr. Ariënsstraat 38 6021 XB Budel

Dit item is verlopen op 20-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 19-08-2016
Einde bezwaartermijn: 19-08-2016
Datum beschikking: 06-07-2016

Kappen bomen, OV 20162055

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden. Een van rechtswege verleende vergunning, treedt niet eerder in werking dan na afloop van de bezwarentermijn, of nadat er op bezwaar is beslist.