Dr. Ant. Mathijsenstraat 42 6021 CM Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 42 6021 CM Budel

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Dakkapel plaatsen voorzijde, verdieping op serre achterzijde, dossiernr: OV 18026, ingekomen op 6-3-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.