Dr. Ant. Mathijsenstraat 35 6021 CK Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 35 6021 CK Budel

Dit item is verlopen op 03-07-2019.

Herbestemming naar woonzorg, dossiernr. OV 19098, ingekomen op 18-6-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.