Dr. Ant. Mathijsenstraat 35 6021 CK Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 35 6021 CK Budel

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Burgemeesters en wethouders van de Gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen.

Wijzigen gebruik bestemming, dossiernr. OV 18129

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.