Dr. Ant. Mathijsenstraat 35 6021 CK Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 35 6021 CK Budel

Dit item is verlopen op 03-10-2018.

Wijzigen gebruik bestemming, dossiernr. OV 18129, ingekomen op: 17-09-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.