Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers
In de Updates coronavirus lees je ook de updates voor ondernemers zoals informatie over en toegang tot bijstand aan zelfstandigen

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 6021CK Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 6021CK Budel

Dit item is verlopen op 05-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 05-03-2020
Einde bezwaartermijn: 05-03-2020
Datum beschikking: 22-01-2020

Ontwerpbeschikking drank- en horecavergunning Multifunctioneel Centrum De Borgh, APV/BW 19466


De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling publieksbalie van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Cranendonck.

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.