Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 6021CK Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 6021CK Budel

Dit item is verlopen op 05-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 05-03-2020
Einde bezwaartermijn: 05-03-2020
Datum beschikking: 22-01-2020

Ontwerpbeschikking drank- en horecavergunning Multifunctioneel Centrum De Borgh, APV/BW 19466


De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling publieksbalie van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Cranendonck.

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.