Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 6021CK Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 6021CK Budel

Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 05-03-2020
Einde bezwaartermijn: 05-03-2020
Datum beschikking: 22-01-2020

Ontwerpbeschikking exploitatievergunning Multifunctioneel Centrum De Borgh, APV/BW 19465

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling publieksbalie van het Gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Cranendonck.