Dr. Ant. Mathijsenstraat 10 6021 CL Budel

Dr. Ant. Mathijsenstraat 10 6021 CL Budel

Dit item is verlopen op 24-05-2017.

Vervangen woning in nieuwbouw, OV 20172098, ingekomen op 08-05-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.