Dorpsstraat 55 6027 PE Soerendonk

Dorpsstraat 55 6027 PE Soerendonk

Dit item is verlopen op 06-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 12-08-2016
Einde bezwaartermijn: 12-08-2016
Datum beschikking: 22-06-2016

Bouwen bijgebouw, OV 20162024

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.