Dorpsstraat 26 6027 PG Soerendonk

Dorpsstraat 26 6027 PG Soerendonk

Dit item is verlopen op 14-12-2016.

Bouwen bouwwerk, OV 20162156, ingekomen 25-11-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.