Dorpsstraat 13 6027 PD Soerendonk

Dorpsstraat 13 6027 PD Soerendonk

Dit item is verlopen op 30-05-2018.

Tijdelijke huisvesting huiskamer, dossiernr. OV 18069, ingekomen op 7-5-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.