Dorpsakkers 39 6027 SJ Soerendonk

Dorpsakkers 39 6027 SJ Soerendonk

Dit item is verlopen op 17-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 13-06-2017
Einde bezwaartermijn: 13-06-2017
Datum beschikking: 01-05-2017

Plaatsen woonunit, OV 20172060

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.