Dorpsakkers 21 6027 SJ Soerendonk

Dorpsakkers 21 6027 SJ Soerendonk

Dit item is verlopen op 17-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 16-08-2019
Einde bezwaartermijn: 16-08-2019
Datum beschikking: 04-07-2019

Uitbreiden woning met een bouwlaag, carport en het constructief wijzigen van de fundering, dossiernr. OV 19056

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden. Een van rechtswege verleende vergunning, treedt niet eerder in werking dan na afloop van de bezwarentermijn, of nadat er op bezwaar is beslist.