Diverse locaties in Cranendonk

Diverse locaties in Cranendonk

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Kappen bomen groenwerkplan 2018-2019. Dossiernr. OV 18178, Ingekomen  op 19-12-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.